Author: admin

Rozpoczynamy rekrutację do drugiej tury Akademii Strategicznej Analizy Politycznej! Chcesz uczyć się od najlepszych i zdobyć przydatne umiejętności? Twoim celem jest łączenie naukowej i biznesowej ścieżki kariery? Zastanawia Cię czego od młodych adeptów analityki oczekuje […]
read more
Podczas jej trwania odbyły się trzy zjazdy merytoryczne, których podstawowym celem było wzmacnianie współpracy pomiędzy środowiskiem naukowym, światem biznesu oraz sektorem organizacji pozarządowych. Dzięki programowi przygotowanemu w toku międzyśrodowiskowych konsultacji, znamienitemu gronu ekspertów […]
read more
Chcesz uczyć się od najlepszych i zdobyć przydatne umiejętności? Twoim celem jest łączenie naukowej i biznesowej ścieżki kariery? Zastanawia Cię czego od młodych adeptów analityki oczekuje otoczenie gospodarcze? Nie czekaj, zgłoś się do Akademii Strategicznej […]
read more
Z radością informujemy o zakończeniu pierwszego etapu projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”. Zrealizowane w jego ramach badania objęły swoim zasięgiem m.in. takie kwestie jak: świadomość powiązań nauki z gospodarką, postawy wobec tego […]
read more
Z dumą donosimy o powołaniu Rady Programowa projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”. Znaleźli się w niej przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz organizacji pozarządowych. Rada Programowa odpowiadać będzie za przygotowanie programu merytorycznego, zakresu […]
read more
Fundacja Energia dla Europy rozpoczyna realizację projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”, którego partnerem merytorycznym jest Kolegium Europy Wschodniej im Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki […]
read more