Eksperci o roli think tanków – pobierz publikację

W ramach projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju” zespół ekspertów opracował publikację poświęconą roli i znaczeniu organizacji typu think tank w procesie wzmacniania synergii nauki z biznesem.

Prace związane z powstaniem publikacji pt. „Rola think tanków w systemie społeczno-gospodarczym państwa” koordynował Adam Reichardt – naczelny prestiżowego dwumiesięcznika „New Eastern Europe” dystrybuowanego w ponad 45 krajach świata, Amerykanin z doświadczeniem w waszyngtońskich think-tankach.

Publikacja zawiera m.in. przegląd form prawnych, rolę think tanków w procesie operacjonalizacji i komercjalizacji wiedzy naukowej, wpływ prognoz na decyzje gospodarczo-polityczne, etc.

Zostały w niej zawarte także najlepsze analizy przygotowane przez uczestników projektu pod kierownictwem tutorów – ich tematy odpowiadają na aktualne wyzwania sektora gospodarczego.

Publikacja dostępna jest w siedzibie Fundacji Energia dla Europy oraz do pobrania:

->Rola think tanków w systemie społeczno-gospodarczym państwa.PDF

->Rola think tanków w systemie społeczno-gospodarczym państwa.ZIP