Do pobrania: Rekomendacje dla usprawnienia współpracy na linii nauka – biznes

W ramach projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju” eksperci zgromadzeni w Radzie Programowej przedsięwzięcia, wraz z przedstawicielami sektorów, których dotyczy projekt, przygotowali rekomendacje, których celem jest usprawnienie współpracy na linii nauka – biznes.

Implementacja rozwiązań opisanych w przygotowanych w ramach projektu rekomendacjach wzmocni synergię pomiędzy światem nauki i biznesem, wpłynie korzystnie na innowacyjność krajowej gospodarki, wesprze proces kształtowania mechanizmów proewaluacyjnych i projakościowych w polskiej nauce, a finalnie umożliwi zwiększenie stopnia, w jakim humanistyka wykorzystywana jest do rozwoju innych dziedzin życia społeczno-ekonomicznego naszego kraju.

W ramach prac Rady Programowej za przygotowanie rekomendacji odpowiedzialni byli dr Stanisław Kluza (w przeszłości m.in. prezes Banku Ochrony Środowiska, minister finansów oraz przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego) oraz dr Paweł Kowal (obecnie Polska Akademia Nauk, wcześniej poseł do Parlamentu Europejskiego oraz wiceminister spraw zagranicznych).

Rekomendacje dostępne są w siedzibie Fundacji Energia dla Europy oraz do pobrania w formie PDF.