Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz terminów

Chcesz uczyć się od najlepszych i zdobyć przydatne umiejętności? Twoim celem jest łączenie naukowej i biznesowej ścieżki kariery? Zastanawia Cię czego od młodych adeptów analityki oczekuje otoczenie gospodarcze? Nie czekaj, zgłoś się do Akademii Strategicznej Analizy Politycznej!

Podczas trwania ASAP zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych: analitycznym oraz dotyczącym organizacji typu think-tank. W pierwszym studenci zdobędą praktyczną i uniwersalną wiedzę dotycząca tworzenia materiałów o charakterze analitycznym. W drugim dowiedzą się m.in. jak stworzyć think-tank, jak zarządzać zespołem, jak pracować z mediami oraz jaka jest rola organizacji pozarządowych w procesie wzmacniania synergii między nauką i biznesem. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci opieką Tutora, który będzie służył wsparciem na każdym etapie trwania ASAP.

Zajęcia będą odbywały się w zamku na wodzie w Wojnowicach (k. Wrocławia), siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu oraz zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. 

Terminy spotkań:
• 21 – 23 kwietnia 2017 r.
• 2 – 4 czerwca 2017 r.
• 30 czerwca – 2 lipca 2017 r.

Zajęcia będą rozpoczynać się ok. 20:00 w piątki, natomiast kończyć przed południem w niedziele.

Wśród wykładowców zaangażowanych w projekt są m.in.:
– Tomasz Szatkowski (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej)
– dr Wojciech Wardacki (Prezes Zarządu Grupy Azoty)
– prof. Tomasz Siemiątkowski (Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej)
– dr Nadiia Bureiko (University of St. Gallen)
– dr Stanisław Kluza (Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska)
– dr Paweł Kowal (Instytut Nauk Politycznych PAN)
– dr Bartłomiej Biskup (Uniwersytet Warszawski)
– Cezary Kaźmierczak (Prezes Związku Pracodawców i Przedsiębiorców RP)
– red. Łukasz Warzecha (publicysta, tygodnik „Do Rzeczy”, portal Wirtualna Polska)

Warto podkreślić, że czasie trwania projektu uczestnicy będą pracowali z tutorami w relacji mistrz-uczeń nie tylko podczas zjazdów merytorycznych, ale również w trybie indywidualnym (zarówno zdalnie, jak i podczas indywidualnych spotkań). Taki tryb działania będzie sprzyja osiąganiu wysokich rezultatów jakościowych.

Zasady rekrutacji:
• Wiek: 19 – 30 lat
• Wykształcenie: ukończony pierwszy rok studiów;
• Dokumenty: Curriculum Vitae w języku polskim oraz skany (lub zdjęcia) dokumentów poświadczających najważniejsze zadeklarowane osiągnięcia;
• Wymagania merytoryczne: krótki tekst w języku polskim (500 znaków) na temat: „Jakie wyzwania stoją przed Polską do 2050 r.?”
• Języki: znajomość języka angielskiego na poziomie B1;

Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich aplikacji drogą elektroniczną do 8 kwietnia 2017 roku włącznie.