Rozpoczynamy rekrutację do drugiej tury Akademii Strategicznej Analizy Politycznej!

Rozpoczynamy rekrutację do drugiej tury Akademii Strategicznej Analizy Politycznej! Chcesz uczyć się od najlepszych i zdobyć przydatne umiejętności? Twoim celem jest łączenie naukowej i biznesowej ścieżki kariery? Zastanawia Cię czego od młodych adeptów analityki oczekuje otoczenie gospodarcze? Nie czekaj, zgłoś się, liczba miejsc ograniczona!

Podczas trwania ASAP zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych: analitycznym oraz dotyczącym organizacji typu think-tank. W pierwszym studenci zdobędą praktyczną i uniwersalną wiedzę dotycząca tworzenia materiałów o charakterze analitycznym. W drugim dowiedzą się m.in. jak stworzyć think-tank, jak zarządzać zespołem, jak pracować z mediami oraz jaka jest rola organizacji pozarządowych w procesie wzmacniania synergii między nauką i biznesem. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci opieką Tutora, który będzie służył wsparciem na każdym etapie trwania ASAP.

Zajęcia będą odbywały się w zamku na wodzie w Wojnowicach (k. Wrocławia), siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu oraz zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie.

Terminy spotkań II tury:
• 1 – 3 września 2017
• 29 września – 1 października 2017 r.
• 27 – 29 października 2017 r.

Wśród wykładowców zaangażowanych w projekt są m.in.:
dr Wojciech Wardacki (Prezes Zarządu Grupy Azoty)
prof. Tomasz Siemiątkowski (b. Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej)
dr Mateusz Bonca (Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty)
dr Nadiia Bureiko (University of St. Gallen)
dr Stanisław Kluza (Prezes Zarządu Banku Ochrony Środowiska)
dr Paweł Kowal (Instytut Nauk Politycznych PAN)
dr Grzegorz Kądzielawski (Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty)
dr Bartłomiej Biskup (Uniwersytet Warszawski)
Tomasz Wróblewski (Prezes Zarządu Warsaw Enterprise Institute)
Cezary Kaźmierczak (Prezes Zarządu Związku Pracodawców i Przedsiębiorców RP)
red. Łukasz Warzecha (publicysta, tygodnik „Do Rzeczy”)
Radosław Żydok (Dyrektor Operacyjny Fundacji Republikańskiej)

Warto podkreślić, że czasie trwania projektu uczestnicy będą pracowali z tutorami w relacji mistrz-uczeń nie tylko podczas zjazdów merytorycznych, ale również w trybie indywidualnym (zarówno zdalnie, jak i podczas indywidualnych spotkań). Taki tryb działania będzie sprzyja osiąganiu wysokich rezultatów jakościowych.

Zasady rekrutacji:
• Wiek: 19 – 30 lat
• Wykształcenie: ukończony pierwszy rok studiów;
• Obywatelstwo polskie
• Dokumenty: Curriculum Vitae w języku polskim oraz skany (lub zdjęcia) dokumentów poświadczających najważniejsze zadeklarowane osiągnięcia (naukowe, zawodowe, społeczne, etc.);
• Wymagania merytoryczne: krótki tekst w języku polskim (500 znaków) na temat: „Jakie wyzwania stoją przed Polską do 2050 r.?”
• Języki: znajomość języka angielskiego na poziomie B1;
Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich aplikacji drogą elektroniczną do 20 sierpnia 2017 roku włącznie.