Rejestracja

Imię (wymagane)

Nazwisko (wymagane)

Data urodzenia (wymagane)

Kierunek i rok studiów (wymagane)

Uczelnia (wymagane)

Numer telefonu (wymagane)

Email (wymagane)

Jakie wyzwania stoją przed Polską do 2050 r.? (500 znaków)

Możesz załączyć max. 8 plików poświadczających osiągnięcia (w sumie max. 15mb). Dozwolone formaty: pdf, txt, gif, png, jpg, jpeg.