Akademia WSB rozpoczyna realizację projektu “Nauka i biznes – synergia, współpraca, rozwój”

W projekt zaangażowani są przedstawiciele licznych środowisk, m.in. Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego, KGHM, Grupy Lotos, Agencji Rozwoju Przemysłu czy Związku Pracodawców i Przedsiębiorców.

Przedsięwzięcie składa się z trzech podstawowych modułów, których synergia w znaczącym stopniu przyczyni się do usprawnienia kooperacji pomiędzy światem nauki, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Są to: badania opinii, akademia dla młodych analityków oraz publikacja, której celem jest szeroka analiza procesu transferu wiedzy z nauki do biznesu, analiza uwarunkowań tej współpracy, w tym uwarunkowania koncepcyjne, organizacyjne, procesowe, finansowe, kompetencyjne, opracowanie modelowych rozwiązań w zakresie współpracy nauki z biznesem, w szczególności wpływu polskiej nauki na innowacyjność przedsiębiorstw oraz procesy decyzyjne w sektorze gospodarczym, case study. W monografii zostaną również przedstawione kluczowe wyniki badań bezpośrednich oraz rekomendacje.

Podstawowym założeniem projektu jest budowanie synergii pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym. Pragniemy stworzyć warunki, w których przyszli młodzi naukowcy (studenci oraz absolwenci) nabędą kompetencje stymulujące podejmowanie efektywnej współpracy z otoczeniem biznesowym oraz komercjalizację wyników badań.

Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu “DIALOG”.