Szczegóły dotyczące rekrutacji oraz terminów

Chcesz uczyć się od najlepszych i zdobyć przydatne umiejętności? Twoim celem jest łączenie naukowej i biznesowej ścieżki kariery? Zastanawia Cię czego od młodych adeptów analityki oczekuje otoczenie gospodarcze? Nie czekaj, zgłoś się do Akademii Strategicznej Analizy Politycznej!

Podczas trwania ASAP zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych: analitycznym oraz dotyczącym organizacji typu think-tank. W pierwszym studenci zdobędą praktyczną i uniwersalną wiedzę dotyczącą tworzenia materiałów o charakterze analitycznym. W drugim dowiedzą się m.in. jak stworzyć think-tank, jak zarządzać zespołem, jak pracować z mediami oraz jaka jest rola organizacji pozarządowych w procesie wzmacniania synergii między nauką i biznesem. Wszyscy uczestnicy zostaną objęci opieką mentora, który będzie służył wsparciem na każdym etapie trwania ASAP.

Zajęcia będą odbywały się w zamku na wodzie w Wojnowicach (k. Wrocławia), siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Organizatorzy pokrywają koszty przejazdu oraz zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. 

Terminy spotkań:
• 18 – 20 października 2019 r.
• 15 – 17 listopada 2019 r.
• 10 – 12 stycznia 2020 r.

Zajęcia będą rozpoczynać się ok. 20:00 w piątki, natomiast kończyć przed południem w niedziele.

Wśród wykładowców zaangażowanych w projekt są m.in.:
– dr Bartłomiej Biskup, Uniwersytet Warszawski
– red. Łukasz Warzecha, publicysta “Do Rzeczy”
– Cezary Kaźmierczak, Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców
– dr Stanisław Kluza, pełnił funkcję Prezesa Banku Ochrony Środowiska (2016-2017)
– Andrzej J. Kozłowski, Prezes Emitel S.A.
– Paweł Purski, Trzeci Sekretarz Ambasady RP w Wilnie
– Tomasz Wróblewski,  Prezes Warsaw Enterprise Institute, były redaktor naczelny “Rzeczpospolitej”
– Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych KGHM Polska Miedź.

Warto podkreślić, że w czasie trwania projektu uczestnicy będą pracowali z mentorami w relacji mistrz-uczeń, nie tylko podczas zjazdów merytorycznych, ale również w trybie indywidualnym (zarówno zdalnie, jak i podczas indywidualnych spotkań). Taki tryb działania będzie sprzyjał osiąganiu wysokich rezultatów jakościowych.

Zasady rekrutacji:
• Wiek: 19-30 lat
• Wykształcenie: ukończony pierwszy rok studiów
• Dokumenty: Curriculum Vitae w języku polskim oraz skany (lub zdjęcia) dokumentów poświadczających najważniejsze zadeklarowane osiągnięcia
• Wymagania merytoryczne: krótki tekst w języku polskim (500 znaków) na temat: „Jakie wyzwania stoją przed Polską do 2050 r.?”

Rekrutacja potrwa od 9 do 22 września 2019.